อยู่เย็นเป็นสุข ออกอากาศวันที่ 5 01 2556

Added on :  23-Nov-2017
Views :  79
Uploaded by :  chuchat
+ Add To
เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เวลา 04.00-04.30 สนทนาธรรม เรื่อง มีสติใช้ปัญญานำพาชีวิตด้วยธรรม โดย พระมหาฉัตรชัย สฉตฺตชโย ดร. รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา และพระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ เลขานุการคณะสังคมศาสตร์