มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 -444 - 6000
E-mail : contactus at mbu.ac.th
Share